Romana Tomc: Prisila in kaznovanje v Dublinski uredbi sta nesprejemljivi

  Objavljeno: Četrtek, 16.11.2017    Rubrika: Sporočila za javnost
  20151028_EP-027182A_MCH_093
  ~~Evropski poslanci so na današnji seji Evropskega parlamenta v Strasbourgu glasovali o mandatu za začetek pogajanj o predlogu IV. Dublinske uredbe. Uredba, ki jo v današnji obliki pogosto imenujemo tudi III. Dublinska uredba, je del evropske zakonodaje, ki opredeljuje katera država članica je odgovorna  za preučitev zahteve prosilca za azil, ki je upravičen do mednarodnega varstva v skladu z Ženevsko konvencijo in direktivo EU o priznavanju kvalifikacij v Evropski uniji. Skupaj z Uredbo EURODAC, ki vzpostavlja zbirko prstnih odtisov vseh oseb, ki so v iskanju azila vstopile v EU, sestavlja celovit sistem postopkov za zagotavljanje mednarodne zaščite. Uredba je bila sprejeta 15 junija 1990, sledili pa sta ji dopolnitvi leta 2003 (II. Dublinska uredba)  in zadnja leta 2013 (III. Dublinska uredba).

  Predlagane so bile dopolnitve in s tem sprejem nove IV. Dublinske uredbe. Med novimi določbami je pomembna predvsem uvedba avtomatiziranega sistema obravnavanja prošenj za azil, kriteriji, oz. ključi za ugotavljanje preobremenjenosti posamezne države članice s prošnjami za azil in pravičnostni mehanizem, ki omogoča prerazporeditev prosilcev za azil iz zaprošene države v drugo državo članico, kadar je prva preobremenjena.

  Ker skupina evropskih poslancev, med njimi tudi Romana Tomc, ni bila zadovoljna s predlogom te zadnje dopolnitve, so predlagali, da se namesto takojšnjih pogajanj po sprejemu poročila na odboru LIBE, o mandatu za trialog glasuje. Evropski parlament ugovora ni sprejel, zato se bodo pogajanja pričela takoj.

  "Nov mehanizem obravnavanja prošenj za azil naj bi bil za države članice zavezujoč. Rezultat tega je izguba vsakršnega prostega preudarka države članice in obveznost podelitve azila v kolikor prosilec izpolnjuje vnaprej predpisane pogoje. Tega predloga ne morem podpreti. Države članice bi morale na tem področju obdržati suverenost in ohraniti možnost prostovoljne uporabe omenjenega mehanizma", je povedala Romana Tomc.

  Sprememba Dublinske uredbe predvideva tudi sankcije v primeru zavrnitve prerazporejenih prosilcev. "Nesprejemljiva je tudi uvedba kazni, ki bi doletela države članice, če ne bi hotele ravnati kot narekuje zavezujoči mehanizem. Te naj bi namreč doletela kazen v obliki zmanjšanja možnosti črpanja evropskih sredstev. To je enostavno izsiljevanje, na katerega ne moremo pristati. Obstajajo številna področja, kjer se članice ne držijo dogovorov, vendar nikjer niso predvideni tako drastični ukrepi", je še dodala Romana Tomc, ki upa, da bodo na pogajanjih države članice, ki imajo pomisleke glede prenove uredbe odločno zastopala svoja stališča.
   
  « Nazaj na seznam

  510,284.430
  Prebivalcev v EU

  4,017.000
  Mladih brezposelnih med 15 in 24 let

  20,908.000
  Število brezposelnih EU (28 2016)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma 2015

  11 %
  Prebivalci med 15 in 24 let

  19 %
  Prebivalci nad 65 let