Sporočila za javnost

  08.07.2021

  Romana Tomc o demografskih izzivih v Evropi

  Strasbourg, 8. julij 2021

  09.06.2021

  Romana Tomc: Brez vlaganj v ljudi ne gre

  Strasbourg, 9. junij 2021


  446824564
  Število prebivalcev v EU (2020)

  2734000
  Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2020)

  13984000
  Število brezposelnih v EU (27 2020)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma (2020)

  65% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2020)

  20% %
  Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2020)