Romana Tomc: Evropska komisija mora imeti pri ukrepanju zoper javnofinančno neravnovesje enaka merila za vse države

  Objavljeno: Torek, 16.12.2014    Rubrika: Sporočila za javnost
  ravnovesje
  Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu s Komisijo in Svetom razpravljali o pregledu zakonodaje o gospodarskem upravljanju, znane kot “šesterček” (pakt za stabilnost in rast ter makroekonomski nadzor) in “dvojček” (presežni primanjkljaj in finančna stabilnost).

  V razpravi, v kateri je sodelovala slovenska poslanka v Evropskem parlamentu, Romana Tomc (SDS/ELS), so evropski poslanci med drugim zahtevali določitev jasnih kriterijev o tem, kdaj in za katere države bi ob preseženem javnem dolgu veljala posebna pravila.

  Romana Tomc je poudarila: “Okrepljen in poglobljen proračunski nadzor Evropske komisije je nujen.  Vlade posameznih držav prepogosto preveč zanese v neodgovorno obnašanje. Vendar morajo biti merila in ukrepi za vse države enaki, ne glede na njihovo velikost.”

  Pretekla leta so jasno pokazala, da imajo države EU velike pomanjkljivosti v svojih sistemih ekonomskega upravljanja. Zastavljeni cilji glede gospodarske rasti in novih delovnih mest so se izkazali kot nerealni. Z dvema svežnjema ukrepov je skušala EU to stanje izboljšati in ekonomsko upravljanje držav spet usmeriti na pot, ki vodi k doseganju osnovnih ciljev. “Dobro je, da je bila v postopku v zvezi z makroekonomskimi ravnotežji okrepljena tudi socialna razsežnost,” meni Romana Tomc.

  O tem ali so bili sprejeti ukrepi uspešni ali ne, so mnenja različna. Države, v katerih so bili potrebni ukrepi za odpravo čezmernih ravnotežij imajo seveda drugačno mnenje glede učinkovitosti, kot tiste, kjer ukrepi še niso bili potrebni.  Prav gotovo pa so se države začele bolj zavedati pomena konsolidiranih javnih financ.

  “Menim, da bo morala komisija v nadaljevanju več pozornosti posvetiti vsebinski presoji ukrepov, ki jih države članice obljubljajo za dosego javnofinančnega ravnovesja in ne le slepo zaupati lepim besedam in nerealnim številkam v proračunskih dokumentih,” je ob zaključku povedala Romana Tomc.
  « Nazaj na seznam

  446824564
  Prebivalcev v EU

  2734000
  Mladih brezposelnih med 15 in 24 let

  13984000
  Število brezposelnih EU (27 2020)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma 2020

  65% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU

  20% %
  Prebivalci nad 65 let