Romana Tomc: Racionalna in pregledna poraba evropskih sredstev

  Objavljeno: Torek, 27.04.2021    Rubrika: Sporočila za javnost
  dd
  Evropski poslanci danes podeljujejo razrešnice Evropskim institucijam in agencijam za leto 2019. Romana Tomc je pripravljala mnenje za agencije, ki spadajo pod pristojnost odbora za zaposlovanje in socialo, to so EU-OSHA, Eurofound, Cedefop in ETF. 

  Evropska poslanka je povedala: "Nimam pripomb glede finančnega poslovanja, tudi po mnenju Računskega sodišča so transakcije zakonite, finančni položaj agencij pa pošteno predstavljen. Veseli me, da agencije poskušajo zmanjšati stroške tako, da se vključujejo v skupno mrežo. S tem se izogibajo tudi prekrivanju istovrstnih nalog. Skrbijo pa predvsem prenosi sredstev iz enega v drugo proračunsko obdobje, kar bi bilo potrebno odpraviti. Pričakujem tudi, da se bodo agencije odzvale na vsa opozorila in optimizirale svoje poslovanje, kar velja tudi za Evropsko komisijo. Evropske institucije morajo svoje delo opravljati strokovno in učinkovito, sredstva pa porabljati racionalno in pregledno saj gre za denar vseh Evropejk in Evropejcev."

  Ob glasovanju o razrešnicah so evropski poslanci pozvali k večji preglednosti in kontroli porabljenih sredstev, za katera v EU obstaja kar 300 različnih sistemov za poročanje.
  « Nazaj na seznam

  451000000
  Število prebivalcev v EU (2023)

  2763000
  Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2023)

  12960000
  Število brezposelnih v EU (27 2023)

  13 %
  Razlika v plačilu med spoloma (2021)

  75% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2022)

  21% %
  Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2022)