Romana Tomc: V naslednjem večletnem finančnem okviru dvakrat več denarja za reševanje brezposelnosti mladih

  Objavljeno: Četrtek, 15.11.2018    Rubrika: Sporočila za javnost
  Euro EU small
  Evropski poslanci so v sredo, 14. novembra na plenarnem zasedanju glasovali o večletnem finančnem okviru, znotraj katerega je predlagana podvojitev sredstev za reševanje problema brezposelnosti mladih. Oceno Pobude za zaposlovanje mladih je v vlogi poročevalke za Evropski parlament pripravljala evropska poslanka Romana Tomc.

  Pobuda za zaposlovanje mladih je največji in najpomembnejši program, ki je namenjen financiranju ukrepov za zaposlovanje mladih. S tem programom je EU želela pomagati državam pri zmanjševanju brezposelnosti med mladimi, ki je bila pred leti izjemno velik problem. Začetki Pobude za zaposlovanje mladih segajo v leto 2012, ko je Evropska komisija, za namene zmanjševanja brezposelnosti med mladimi, državam članicam namenila 6,4 milijarde evrov. Celotni proračun pobude za obdobje 2014–2020 je znašal 7,6 milijarde evrov, države članice pa so se pred dvema letoma odločile, da proračun dodatno okrepijo za dobro milijardno evrov.

  Evropska poslanka Romana Tomc ob tem poudarja: "Pobuda je zajela kar 1,6 milijona neaktivnih mladih, ki bi bili v nasprotnem primeru odrinjeni na rob ter izpostavljeni dolgotrajni brezposelnosti, zato sem že pred dvema letoma izpostavila, kako pomembno je, da EU še naprej zagotavlja sredstva za boj proti brezposelnosti mladih, torej tudi po letu 2020."

  V implementacijskem poročilu, ki ga je pripravila evropska poslanka Romana Tomc, je podala pozitivno oceno in pozvala k nadaljevanju financiranja Pobude za zaposlovanje mladih.

  Romana Tomc je zapisala, da "brezposelnost mladih povzroča velike izgube zaradi neizkoriščenega potenciala človeškega kapitala in da je zato izjemno pomembno, da na ravni EU še naprej nadaljujemo z ukrepi proti brezposelnosti mladih, tudi po letu 2020." Evropski poslanci so v sredo s potrditvijo večletnega finančnega okvira, pozvali Evropski Svet, da za obdobje 2021-2027 podvoji sredstva za reševanje brezposelnosti mladih ter zagotovi učinkovito shemo in dodano vrednost programa.

  Evropska poslanka Romana Tomc ob tem poudarja: "Ponosna sem, da smo s pozitivno oceno dejansko dosegli razpravo o podvojitvi sredstev za sedemletno obdobje po letu 2020. Sredstva pa bodo resnično dosegla svoj namen le, če bodo države članice zagotovile, da pridejo do mladih, ki iščejo priložnost na trgu dela. Razmere na trgu dela se spreminjajo. Morda programi, ki so s svojimi ukrepi pred štirimi leti kazali uspeh, po letu 2020 ne bodo več v celoti ustrezni. Zato bomo morali biti, ko razpravljamo o prihodnosti, inovativni in predlagati take ukrepe, ki bodo imeli dejansko dodano vrednost in neposredni vpliv na zniževanje brezposelnosti".

  "Izjemno pomembno je tudi, da države izvedejo nujno potrebne strukturne reforme na trgu dela in v izobraževalnem sistemu ter tako odpravijo neusklajenost med ponudbo znanj ter povpraševanjem", zaključuje poročevalka Pobude za zaposlovanje mladih, Romana Tomc.
  « Nazaj na seznam

  451000000
  Število prebivalcev v EU (2023)

  2763000
  Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2023)

  12960000
  Število brezposelnih v EU (27 2023)

  13 %
  Razlika v plačilu med spoloma (2021)

  75% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2022)

  21% %
  Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2022)