Stališča evropske poslanke

  03.02.2015

  Vpliv grških volitev na socialno državo v Sloveniji

  Dogajanje v Grčiji je še naprej ena izmed najbolj odmevnih tem v Evropskem parlamentu. Skoraj ni pogovora, v katerem ne bi komentirali prvih potez n ...


  446824564
  Število prebivalcev v EU (2020)

  2734000
  Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2020)

  13984000
  Število brezposelnih v EU (27 2020)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma (2020)

  65% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2020)

  20% %
  Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2020)