Enako plačilo za enako delo: Novi predlog Evropske komisije za zmanjšanje razlik v plačilu med spoloma

  Objavljeno: Četrtek, 04.03.2021    Rubrika: Zadnje novice
  EvoixxsXEAIahMg
  4. novembra, ob evropskem dnevu enakega plačila med ženskami in moškimi, sem opozorila na to, da razlika v plačilu med spoloma v Evropski uniji v povprečju znaša kar 16%. V Sloveniji polovico manj, le 8%. Veliko je odvisno od nacionalne zakonodaje, ki ureja področje trga dela, vendar pa lahko veliko naredi tudi Evropska komisija. K temu se je zavezala tudi njena predsednica, Ursula von der Leyen, ki je zmanjšanje razlik v plačilu postavila med svoje prednostne naloge.

  Ta je zato danes objavila predlog nove direktive, ki bo pomagala na poti k zmanjšanju razlik v plačilu med obema spoloma. Nova predlagana pravila izboljšujejo:
  •  Preglednost plačil za iskalce zaposlitve - delodajalci bodo morali v razpisu za prosta delovna mesta ali pred zaposlitvenim razgovorom navesti informacije o začetni višini plače ali njenem obsegu. Delodajalci bodočih delavcev ne bodo smeli spraševati o njihovi plačilni zgodovini;
  • Pravico do informacij za zaposlene - delavci bodo imeli pravico od svojega delodajalca zahtevati informacije o njihovi individualni plači in povprečni ravni plač, razčlenjeni po spolu, za kategorije delavcev, ki opravljajo enako delo ali delo enake vrednosti;
  • Poročanje o razliki v plačah med spoloma - delodajalci z najmanj 250 zaposlenimi morajo objaviti informacije o razliki v plačah med ženskami in moškimi v njihovi organizaciji. Za interne namene bi morali zagotoviti tudi informacije o razliki v plačah med ženskimi in moškimi po kategorijah delavcev, ki opravljajo enako delo;
  • Skupno oceno plač - kadar poročanje o plačah razkrije razlike v plačilu med spoloma v višini vsaj 5% in kadar delodajalec ne more utemeljiti razlike v objektivnih spolno nevtralnih dejavnikih, bodo morali delodajalci v sodelovanju s predstavniki delavcev opraviti oceno plač in razlike odpraviti. Pravila bodo prav tako delavcem, ki postanejo žrtev diskriminacije, omogočila dostop do pravnega varstva in odškodnine, delodajalci nalagajo breme dokazovanja, v kolikor pride do pravnega spora in tako dalje. Nadomestilo za delavce - delavci, ki so bili žrtve spolne plačne diskriminacije, lahko dobijo odškodnino, vključno s popolno izterjavo zaostalih plač in z njimi povezanih bonusov ali izplačil v naravi.
  Direktivo bo seveda pregledal tudi Evropski parlament. Vendar pa so prvi odzivi precej pozitivni. Seveda bo potrebno novi zakonodajni okvir poleg zagotavljanja pravic do enakega plačila prilagoditi malim in srednjim podjetjem, predvsem v luči aktualne pandemije, saj Evropska komisija podjetij ne želi še dodatno obremenjevati, ter raznolikim modelom trga dela v EU. Prav tako bo pomembna vloga socialnih in drugih partnerjev.

  Čaka nas torej še veliko dela, Parlament bo zakonodajni predlog, prejet s strani Komisije pregledal in podal svoje pripombe. Vendar pa je predstavljeni predlog dobro izhodišče, da pozitivni trend zmanjševanja razlik v plačilu med spoloma še pospešimo in predvsem razširimo na vse države članice. Slovenija je v tem primeru med bolj uspešnimi državami, nekatere pa so pri soočanju s to težavo še daleč zadaj.
   
  « Nazaj na seznam

  446824564
  Število prebivalcev v EU (2020)

  2734000
  Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2020)

  13984000
  Število brezposelnih v EU (27 2020)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma (2020)

  65% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2020)

  20% %
  Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2020)