Evropska poslanka Romana Tomc je podprla pisno izjavo o investiranju v otroke

  Objavljeno: Četrtek, 19.11.2015    Rubrika: Zadnje novice
  odziveu
  Evropska poslanka Romana Tomc je podprla pisno izjavo 0042/2015 o investiranju v otroke, ki predvideva, da se z makroekonomsko politiko zaščiti otroke in njihove družine pred revščino in pomanjkanjem. Vse države članice bodo morale uvesti nacionalne cilje, ki bodo pripomogli k zmanjšanju revščine in socialne izključenosti otrok ter bodo s tem prispevale k cilju zmanjševanja revščine Evropa 2020.

  Ekonomska kriza je imela velik vpliv na povečanje revščine v Evropi. Leta 2011 je bilo v Evropski uniji 27,1 % otrok na robu revščine ali socialne izključenosti. V Sloveniji je bilo tveganje revščine za otroke razmeroma nizko v primerjavi s tveganjem celotnega prebivalstva in otrok v drugih evropskih državah, pa vendar kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2014 na to, da je v Sloveniji pod pragom revščine živelo kar 14,8 % oz. 56.000 otrok, kar je 1000 otrok več kot leto prej. Dandanes je v Evropi 26 milijonov otrok, ki živijo na pragu revščine ali socialne izključenosti, od tega je 9 milijonov takih, ki živijo v delovnih gospodinjstvih. To, da so starši zaposleni, žal še ne pomeni, da se otroci lahko izognejo revščini in socialni izključenosti. Vlaganje v otroke je izjemnega pomena, saj so revni otroci slabšega zdravja, ne zmorejo vzpostaviti kvalitetnega odnosa s sovrstniki in prej opustijo šolanje.  Prav tako težje izkoristijo svoj potencial in sposobnosti.

  Revščina ne pomeni samo pomanjkanje denarja, ampak ima veliko večjo razsežnost: omejen dostop do zdravstva in izobraževanja, življenje v dotrajanih stanovanjih itd. Samo sedem držav članic Evropske unije zagotavlja ugodne pogoje zgodnjega varstva in izobraževanja do tretjega leta otrokove starosti, Slovenija žal ni med njimi. Kljub temu, da Slovenija v veliki meri izpolnjuje priporočila Evropske komisije glede vlaganj v otroke, so možne še dodatne izboljšave na področju predšolske vzgoje s prilagoditvijo predšolskih programov, z izboljšanjem dostopa do ustreznih socialnih stanovanj za družine, z doseganjem univerzalne pokritosti otrok z zdravstvenim zavarovanjem itd. Odprte metode koordinacije in orodij Strategije Evropa 2020 Slovenija še ni izrabila v celoti, s posluževanjem teh metod se lahko zelo izboljša spreminjanje in ocenjevanje politik, ki zadevajo revščino in blaginjo otrok.

  S pomočjo spletne Evropske platforme za vlaganje v otroke (EPIC – The European Platform for Investing in Children) želi Evropska unija zagotoviti politiko, ki okrepi zmožnosti otrok in njihovih družin, da se soočajo z trenutnimi izzivi ki jih prinašajo gospodarske razmere v Evropi. Socialne naložbe v zgodnjih letih otrokovega življenja so še posebej pomembne za otroke, ki živijo v težkih okoliščinah in so ključni dejavnik pri prekinitvi medgeneracijskega prenosa revščine.
  « Nazaj na seznam

  446824564
  Število prebivalcev v EU (2020)

  2734000
  Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2020)

  13984000
  Število brezposelnih v EU (27 2020)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma (2020)

  65% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2020)

  20% %
  Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2020)