Odgovor na novinarsko vprašanje v zvezi s plačami evropskih poslancev

  Objavljeno: Torek, 17.11.2020    Rubrika: Zadnje novice
  Romana Tomc 4
  V nadaljevanju objavljamo odgovor evropskih poslancev Romane Tomc in dr. Milana Zvera na vprašanje v zvezi s plačami evropskih poslancev. 

  »V skladu z enotnim statutom poslancev, ki je v veljavi od julija 2009, vsi poslanci Evropskega parlamenta prejemajo enako plačo. Po enotnem statutu bruto mesečna plača poslancev od julija 2019 znaša 8.932,86 EUR, ki se izplačuje  iz proračuna Parlamenta. Vsi poslanci plačujejo davek EU in prispevke za zavarovanje, tako da končna plača znaša 6.962,95 EUR. Poleg tega poslanci plačujejo tudi dodatni nacionalni davek.

  Zaradi svojega dela so poslanci pogosto zdoma, zato so upravičeni do nadomestil, ki pokrivajo s tem povezane stroške. Mednje spadajo potni stroški v primeru potovanj v Strasbourg ali na različne lokacije znotraj matične države, dnevna nadomestila, povračila stroškov zdravstvene oskrbe. Več o nadomestilih si lahko preberete na: https://www.europarl.europa.eu/news/sl/faq/14/seznam-nadomestil.

  Zaradi epidemije evropski poslanci večino dela opravijo od doma, saj je situacija v Bruslju precej zaostrena, tudi vodstvo Evropskega parlamenta je odsvetovalo kakršnakoli potovanja v Belgijo, v kolikor to res ni nujno potrebno. Večino dela tako torej poslanci opravijo preko spletnih povezav, delo je precej drugačno tudi zaradi omejitve neformalnih stikov z ostalimi poslanci in njihovimi sodelavci, ki so pri sprejemanju zakonodaje velikokrat ključni.  Preko spleta potekajo tudi vsa glasovanja na odborih in plenarnih zasedanjih. Prav tako poslanci preko video povezav sodelujejo na dogodkih v organizaciji domačih pobudnikov. Osnovna bruto plača se zaradi tega ni spremenila, poslanci pa v tem času ne dobivajo nadomestil za kritje stroškov potovanja.«
  « Nazaj na seznam

  446824564
  Prebivalcev v EU

  2734000
  Mladih brezposelnih med 15 in 24 let

  13984000
  Število brezposelnih EU (27 2020)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma 2020

  65% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU

  20% %
  Prebivalci nad 65 let