Svetovni dan človekovih pravic

  Objavljeno: Četrtek, 10.12.2015    Rubrika: Zadnje novice
  eu
  Že vse od leta 1950 je 10. december dan, ko praznujemo Svetovni dan človekovih pravic. Že samo dve leti po sprejetju Splošne deklaracije človekovih pravic, je Generalna skupščina Združenih narodov ugotovila, da je potreben poseben dan s katerim bo opozarjala na pomen človekovih pravic in Splošne deklaracije kot osnovno merilo človeškega napredka.

  V Evropi smo storili korak naprej s sprejetjem Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki je stopila v veljavo leta 1953. Konvencija je tudi ustanovila Evropsko sodišče človekovih pravic v Strasbourgu, katero je danes zadnja sodna instanca vseh katerih temeljne pravice in svoboščine so kršene v 47 evropskih državah.

  Čeprav Evropska unija kot organizacija do leta 2000 ni imela posebnega dokumenta o človekovih pravicah, so jo njene pogodbe zavezovale k spoštovanju človekovih pravic in temeljnih načel v državah članicah. V želji, da bi vse države članice bile zavezane k najvišjim možnih standardom, ob upoštevanju družbene, ekonomskega in tehnološkega napredka, je bila sprejeta Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Z vstopom v veljavo Lizbonske pogodbe leta 2009, je je Listina postala tudi zavezujoča za Evropsko unijo kot tako in za države članice, ko izvajajo evropsko zakonodajo.

  Varovanje človekovih pravic pa se ne konča z listinami in konvencijami, vendar je ključni del vsakodnevnega političnega življenja, kjer vstopi v igro Evropski parlament. Slednji skozi svoje delo skrbi za spoštovanje človekovih pravic tako znotraj, kakor zunaj EU in velikokrat uspe zagotoviti višjo kot pričakovano raven varovanja pravic.

  Evropski parlament vsako leto tudi podeli nagrado Saharov za svobodo misli, ki je priznanje posameznikom in organizacijam, ki se zavzemajo za človekove pravice in temeljne svoboščine. S tem dejanjem poskrbi, da je vprašanje človekovih pravic doma in po svetu vedno v središču pozornosti ter da evropski poslanci pri svojem delu ne pozabijo na njihov pomen.

  Foto: Poslanska skupina ELS
  « Nazaj na seznam

  446824564
  Število prebivalcev v EU (2020)

  2734000
  Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2020)

  13984000
  Število brezposelnih v EU (27 2020)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma (2020)

  65% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2020)

  20% %
  Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2020)