Sporočila za javnost

  04.07.2018

  Romana Tomc: Mobilnostni sveženj ni presegel Evrope dveh hitrosti

  Poslanci Evropskega parlamenta so danes, po dvoletnih pogajanjih in sektorskih usklajevanjih, na plenarnem zasedanju v Strasbourgu zavrnili dolgo pričakovan mobilnostni sveženj.

  03.07.2018

  Romana Tomc: Avstrija za močno, finančno učinkovito Evropo

  Predsedovanje Svetu Evropske unije je v nedeljo prešlo v avstrijske roke. Avstrija, ki je predsedstvo prevzela od Bolgarije, je v svojih prioritetah predsedovanja izjemno ambiciozna in odločna.

  02.07.2018

  Direktiva o avtorskih pravicah

  Evropski poslanci iz vrst SDS menimo, da je nova direktiva o avtorskih pravicah potrebna, saj je trenutno v uporabi tista iz leta 2000, od takrat pa se je področje internetnih storitev močno razvilo.

  29.06.2018

  Romana Tomc: Točka preloma pri migracijah le dosežena

  Končalo se je srečanje predstavnikov držav članic v Bruslju, na katerem je bila večina pozornosti usmerjena k reševanju izziva, ki ga prinašajo migracije.

  14.06.2018

  Romana Tomc: Lovke hobotnic, ki izčrpavajo sistem, je potrebno presekati

  Korupcija močno zaznamuje delovanje EU, zato je Evropska komisija že leta 2011 pripravila nova pravila za njeno preprečevanje, ki so vsebovala sklop ukrepov za boj proti koruptivnim dejanjem in verodostojno primerjalno oceno korupcije.

  14.06.2018

  Romana Tomc: Evropska monetarna unija je več kot samo evro

  Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu razpravljali o prihodnosti Evropske monetarne unije (EMU). Načrt poglobitve ekonomske in monetarne unije je bil s strani Evropske Komisije sprejet z namenom izboljšanja učinkovitosti in demokratične odgovornosti Evropske unije do leta 2025.

  13.06.2018

  Romana Tomc: Dovolj je bilo besed

  Evropski poslanci so na tokratnem plenarnem zasedanju v Strasbourgu nadaljevali s serijo razprav o prihodnosti Evropske unije (EU).

  19.04.2018

  Romana Tomc: Umazan denar daje podlago za delovanje globoke države, ki jo vodijo skriti lastniki

  Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v
  Strasbourgu razpravljali o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje
  denarja in financiranje terorizma.

  17.04.2018

  Romana Tomc: V Evropskem parlamentu o prihodnosti, sedanjost pa še vedno razdeljena

  Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu razpravljali o prihodnosti Evropske unije.

  11.04.2018

  Romana Tomc: Vrhunski mladi športniki še vedno brez možnosti za pridobitev Zoisove štipendije

  Vrhunski mladi športniki še vedno brez možnosti za pridobitev Zoisove štipendije


  510,284.430
  Prebivalcev v EU

  4,017.000
  Mladih brezposelnih med 15 in 24 let

  20,908.000
  Število brezposelnih EU (28 2016)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma 2015

  11 %
  Prebivalci med 15 in 24 let

  19 %
  Prebivalci nad 65 let