Mladi z vajeništvom do boljše zaposljivosti in usposobljenosti

  Objavljeno: Petek, 03.03.2017    Rubrika: EVROPSKA ZGODBA
  IMG_0888-1-960x540
  Včeraj je v Državnem svetu potekal posvet Vajeništvo – pot do kakovostnega kadra. Predstavljen je bil Zakon o vajeništvu, ki bo postopoma, najprej s pilotnim projektom, uvedel sistem vajeništva v slovenski izobraževalni sistem.

  Vajeništvo je sistem, ki ga pozna več držav. Ključni pomen vajeništva predstavlja združevanje izobraževanja s povečanim obsegom praktičnega usposabljanja pri izbranem delodajalcu. S tem sistemom naj bi pridobili mlade, ki bodo usposobljeni in pripravljeni za delo takoj po končanem izobraževanju. Prednosti, ki jih prinaša sistem je veliko, kljub temu pa ostaja odprtih nekaj vprašanj.

  Sistem vajeništva bo temeljil na trikotniku šola-delodajalec-zbornica, pri katerem bodo imele zbornice povečano vlogo. Skupaj z ostalimi deležniki bodo iskale primerne delodajalce, ki bodo zagotavljali vse standarde, ki jih Zakon predvideva. Tisti, ki bodo vključeni v sistem bodo deležni mentorstva na delovnem mestu, za svoje delo pa bodo prejeli tudi nagrado. Nagrada ne bo ogrozila socialnih transferjev družine, ne bo obremenjena s prispevki in ne bo odvisna od prejemkov družine vajenca.

  Na posvetu je bilo izpostavljeno predvsem vprašanje ali je smiselno, da se v sistem vajeništva vključuje tudi brezposelne odrasle ljudi. Primarno naj bi bilo namreč vajeništvo namenjeno mladim. Izpostavljeni pa so bili tudi pomisleki glede favoriziranja »moških« poklicev.

  Vsi razpravljavci Posveta so se strinjali, da je vajeništvo dober sistem, ki ga Slovenija in njeno gospodarstvo potrebuje. Že nekaj časa lahko namreč spremljamo nezadovoljstvo delodajalcev z trenutnim izobraževalnim sistemom, ki na trg dela pošilja sicer izobražene, vendar premalo praktično usposobljene kadre.
  « Nazaj na seznam

  446824564
  Prebivalcev v EU

  2734000
  Mladih brezposelnih med 15 in 24 let

  13984000
  Število brezposelnih EU (27 2020)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma 2020

  65% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU

  20% %
  Prebivalci nad 65 let