Evropska poslanka Romana Tomc

  Romana Tomc je poslanka v Evropskem parlamentu in članica Evropske ljudske stranke, kateri pripada Slovenska demokratska stranka. V Evropski parlament je bila prvič izvoljena na volitvah leta 2014. V prvem mandatu je bila članica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, članica Preiskovalnega odbora za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo, ter nadomestna članica Odbora za ekonomske in monetarne zadeve.

  Na volitvah v Evropski parlament leta 2019 je bila ponovno izvoljena. Ostaja članica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, poleg tega pa je tudi nadomestna članica Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Imenovana je bila za podpredsednico delovne skupine za gospodarstvo in okolje v politični skupini Evropske ljudske stranke. Je članica delegacije za odnose z državami EEA/EFTA in Severom ter nadomestna članica delegacije za odnose s Srednjo Azijo in Mongolijo. 

  Izbrana je bila tudi za vodjo slovenske delegacije Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. 

  Med letom 2011 in 2014 je bila poslanka Državnega zbora Republike Slovenije in tudi njegova podpredsednica. V letu 2014 je bila podpredsednica Parlamentarne skupščine sveta Evrope (PSSE) s sedežem v Strasbourgu. V okviru PSSE je kot vodja slovenske delegacije delovala v Odboru za politične zadeve. V Državnem zboru je bila članica treh odborov: Odbora za delo, družino socialne zadeve in invalide, Odbora za finance in monetarno politiko ter Odbora za gospodarstvo. Bila je predsednica Skupine prijateljstva z Izraelom, predsednica Skupine prijateljstva z Japonsko in članica Skupine prijateljstva z Iranom.

  Preden je bila izvoljena za poslanko v Državni zbor RS je bila direktorica Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, kjer se je poleg organizacijsko vodstvenih izzivov dnevno srečevala s problematiko izobraževanja in zaposlovanja mladih..

  V času predsedovanja Slovenije Svetu EU je bila državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, še pred tem pa je na istem ministrstvu vodila Direktorat za delo in pravice iz dela. V času zaposlitve na ministrstvu se je še posebej podrobno spoznala z delovanjem pokojninskega sistema in delovno pravno zakonodajo. Poseben izziv v tem obdobju so predstavljala tudi pogajanja s socialnimi partnerji ter sodelovanje s civilno družbo in različnimi interesnimi skupinami.

  Z delovanjem in problematiko malega gospodarstva se je začela srečevati že v okviru svoje družine, zato ji je bilo poklicno ukvarjanje s podjetništvom zelo blizu. Skoraj desetletje njene poklicne poti je zaznamovalo sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije, kjer je opravljala različna dela, od svetovanj, do vodstvenih funkcij. Med drugim je bila sekretarka Združenja podjetnikov Slovenije, sekretarka Združenja računovodskih servisov in sekretarka Strokovnega sveta za davčno finančna vprašanja. Ko je zapustila GZS, je postala vodja oddelka za ekonomske zadeve na Združenju delodajalcev Slovenije. Na področju podjetništva se je tudi dodatno izobraževala in pridobila specializirana znanja.

  Njeno priljubljeno področje še danes ostaja področje davkov, na katerem je, takoj po končani Ekonomski fakulteti v Ljubljani, tudi začela svojo poklicno kariero.

  451000000
  Število prebivalcev v EU (2023)

  2763000
  Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2023)

  12960000
  Število brezposelnih v EU (27 2023)

  13 %
  Razlika v plačilu med spoloma (2021)

  75% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2022)

  21% %
  Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2022)