Romana Tomc: Prenovljen ESS ostaja ključen za naložbe v ljudi

  Objavljeno: Sreda, 16.01.2019    Rubrika: Sporočila za javnost
  18-10-24_romana
  Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta potrdili predlagane posodobitve Evropskega socialnega sklada (ESS), katerega glavni namen je spodbujanje zaposlovanja.
   
  ESS je najstarejši med strukturnimi skladi, saj je bil ustanovljen že z Rimsko pogodbo leta 1957, in sicer z namenom zmanjševanja razlik v bogastvu in življenjskih standardih v državah članicah EU. ESS, vse od njegove ustanovitve, vsako leto omogoči milijonom Evropejcem pridobitev novih spretnosti in znanj ter tako olajša prehod iz brezposelnosti v novo zaposlitev.
   
  Evropska poslanka Romana Tomc (EPP/SDS) je v razpravi o spremembah ESS opozorila na dejstvo, da je ESS ključen, ko gre za naložbe v človeški kapital in izpostavila: »Obstoj vrzeli v znanju in spretnostih, zlasti na digitalnem področju ter pomanjkanje povezave med sistemi izobraževanja in trgom dela, škodljivo vplivajo na evropsko družbo. Zato so naložbe v človeški kapital pomemben dejavnik rasti v evropskem gospodarstvu. In ESS+ ima pri tem ključno vlogo.«

  Sklad bo po novem, v izogib  podvajanju,  pod eno streho združil več različnih skladov ter tako prispeval k poenostavitvi, večji prožnosti in boljši dostopnosti.

  »Kot poročevalka za Parlamenta za Pobudo za zaposlovanje mladih, pozdravljam, da je v programu ESS+ posebna skrb namenjena tudi mladim in da je določen minimalni odstotek, ki ga morajo države v okviru ESS+ nameniti mladim. Tako bomo lahko pri premagovanju brezposelnosti mladih še uspešnejši«, je še izpostavila evropska poslanka Romana Tomc in zaključila z mislijo, da »EU lahko ostane konkurenčna le, če bo ohranjala visoko raven zaposlenosti, izobrazbe, zdravja in socialne vključenosti«.
   
   
  « Nazaj na seznam

  510,284.430
  Prebivalcev v EU

  4,017.000
  Mladih brezposelnih med 15 in 24 let

  20,908.000
  Število brezposelnih EU (28 2016)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma 2015

  11 %
  Prebivalci med 15 in 24 let

  19 %
  Prebivalci nad 65 let