Romana Tomc: Tomc: Past za nacionalne načrte za okrevanje in odpornost

  Objavljeno: Torek, 18.05.2021    Rubrika: Sporočila za javnost
  Romana Tomc 1
  Evropski poslanci na današnjem plenarnem zasedanju razpravljajo o pravici Evropskega parlamenta do vpliva na izvajanje nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. ­­­­­­­­­­

  ­­­­­­­­­­Romana Tomc je povedala: "Prav je, da je Evropski parlament obveščen o vsebini načrtov. Razumem tudi skrbi kolegov poslancev, da moramo resnično poskrbeti, da se vsak evro porabi tam, kjer je to potrebno. Zagotoviti je treba učinkovite kontrole in revizije za preprečevanje dvojnega financiranja ter preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje goljufij, korupcije in nasprotja interesov v zvezi z ukrepi, ki jih podpira Mehanizem za okrevanje in odpornost. V primeru odstopanja od standardov, bo Parlament zahteval revizije in izboljšave nacionalnih predlogov.

  V zvezi z vlogo Evropskega parlamenta vidim dve nevarnosti. Prva je, da bi se zaradi vključitve dodatnega nivoja odločanja utegnili postopki še bolj zbirokratizirati. To bi lahko bila precejšnja, predvsem časovna ovira pri uresničevanju načrtov. Zelo pomembno je, da stvari tečejo hitro. Druga nevarnost pa je ta, da bo težko preprečiti politično motivirane odločitve. Evropski parlament je politična institucija, poslanci se ne bodo poglabljali v strokovna vprašanja, poleg tega bi morali za kompetentne odločitve zelo dobro poznati razmere v vseh državah. Te se med seboj zelo razlikujejo, posledično pa se razlikujejo tudi nacionalni načrti. Ne želim si, da bi bili načrti, ki so že bili usklajeni z bruseljskimi zahtevami, zavrnjeni, ker si opozicija določene države ne želi njihovega uspeha. Glede na dosedanje razprave, obstaja velika verjetnost, da bi se to zgodilo."


  Namen sredstev Sklada za oživitev in odpornost (RRF) je, da jih države članice porabijo za naložbe, reforme, za krepitev gospodarstev in njihovo odpornost na prihodnje krize. Projekti bodo prispevali k temu, da bodo evropska gospodarstva modernejša, bolj konkurenčna, bolj digitalna in okolju prijazna. Komisija bo načrte ocenila na podlagi enajstih meril iz uredbe in njihovo vsebino prevedla v pravno zavezujoče akte. Ocena bo vključevala pregled, ali načrt prispeva k učinkovitemu reševanju vseh izzivov, opredeljenih priporočilih za posamezne države.
  « Nazaj na seznam

  451000000
  Število prebivalcev v EU (2023)

  2763000
  Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2023)

  12960000
  Število brezposelnih v EU (27 2023)

  13 %
  Razlika v plačilu med spoloma (2021)

  75% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2022)

  21% %
  Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2022)