Pravila za sodelovanje v nagradnih igrah na facebook strani evropske poslanke Romane Tomc

  Objavljeno: Sreda, 01.12.2021    Rubrika: Stališča evropske poslanke
  70898975_2680085512022717_4128072559163867136_n
  Organizator in izvajalec nagradne igre je Pisarna evropske poslanke Romane Tomc, Trstenjakova ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, razen zaposlenih pri organizatorju. Za sodelovanje v posamezni nagradni igri sodelujoči sledijo navodilom, objavljenim v razpisu. 

  Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov romana.tomc@europarl.europa.eu.

  Podatki o nagradi, trajanju nagradne igre in datumu žrebanja so objavljeni ob posamezni razpisani nagradni igri. Zmagovalci, ki bodo izbrani s pomočjo spletnega orodja RandomLinePicker, nagrade pa bodo, po posredovanju podatkov (naslova), prejeli preko pošte. Nagrajenci bo s strani organizatorja zaprošeni za posredovanje podatkov, ki so potrebni za prevzem nagrade. Podatki, ki jih bodo poslali za prevzem nagrade, bodo shranjeni le v arhivu pisarne evropske poslanke Romane Tomc in ne bodo posredovani tretji osebi. 
  Zmagovalci (5) nagradne igre, ki bodi prejeli paket presenečenja v vrednosti do 15 eur, bodo razglašeni v komentarju pod objavo ter na facebook strani evropske poslanke Romane Tomc. 

  S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec/i soglaša/jo s temi pravili sodelovanja in dovoljuje/jo uporabo posredovanih podatkov za namene obveščanja o nagradi ter o programu in delu evropske poslanke: s 25. majem 2018 je v veljavo vstopila uredba EU o splošni zaščiti podatkov, zato zmagovalce, ki bodo posredovali svoje podatke, obveščamo, da bodo njihovi kontaktni podatki shranjeni v naši podatkovni bazi. Ne bodo posredovani tretjim osebam.

  Sodelujoči/e sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

  DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
  Dobitek v nagradni igri je obdavčen, če njegova vrednost presega 42 EUR. V tem primeru se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 % od vrednosti dobitka. Izračun in plačilo akontacije dohodnine je za davčnega zavezanca dolžan opraviti plačnik davka (to je izplačevalec dohodka- prireditelj nagradne igre) na podlagi davčnega obračuna.

  VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

  Upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri je pisarna evropske poslanke Romane Tomc, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana, e-naslov: romana.tomc@europarl.europa.eu. S pristopom k nagradi igri se strinjate, da osebne podatke obdelujemo za namen izvedbe predmetne nagradne igre. Osebne podatke nagrajencev (ime, priimek), bomo objavili na facebook strani evropske poslanke. Sodelujoči lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev, prenos, ugovor ali izbris svojih osebnih podatkov. Pravice uveljavi s pisno izjavo, naslovljeno na zgoraj navedene naslove. Upravljavec bo na zahtevek odgovoril v razumnem roku, skladno z zakonodajo. 
  « Nazaj na seznam

  451000000
  Število prebivalcev v EU (2023)

  2763000
  Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2023)

  12960000
  Število brezposelnih v EU (27 2023)

  13 %
  Razlika v plačilu med spoloma (2021)

  75% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2022)

  21% %
  Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2022)