Razlogi »ZA« pri glasovanju o direktivi o avtorskih pravicah

  Objavljeno: Sreda, 12.09.2018    Rubrika: Stališča evropske poslanke
  1553
  Podpiram večjo zaščito avtorjev in njihovih pravic, ki so posebej s pojavom novih digitalnih medijev še bolj ogrožene in kršene, kot so bile pred leti. Direktiva  to zaščito omogoča. Ni idealna, ampak daje podlago in z njenim sprejemom bo področje boljše urejeno kot je bilo doslej, bojazni glede omejevanja svobode interneta pa so odpravljene.
  Reakcije, predvsem nasprotujoče, so se pojavile šele v zadnjem času in po sporočilih, ki smo jih dobivali tudi poslanci, so bile zelo dobro organizirane.

  Besedilo o katerem smo glasovali, je precej drugačno od prvotnega. Drugačen je tudi postopek, ki je bil veliko bolj transparenten. V postopek smo bili tako vključeni vsi poslanci, ne je ozek krog poslancev odbora JURI. Avtor je pripravil zelo dobre kompromisne predloge. Odzval se je na kritike in pomisleke in preoblikoval tekst tako, da odgovarja na ključna vprašanja. Tako je popolnoma jasno, da ne bo davka na linkanje, ne bo avtomatičnih blokad, obveznost licenciranja se nadomešča z možnostjo, torej, če nekdo želi, ni pa obvezno. Izvzeto je področje izobraževanja, wikipedija in podobne platforme. Posebej so obravnavana tudi mala in mikro podjetja, za katera veljajo milejša pravila in jim ne bo potrebno zagotavljati nadomestil za uporabo avtorskih del. Dodatna potrditev, da je direktiva usmerjena predvsem v velikane kot je npr. Google, ki s svojimi platformami služijo na račun avtorjev;

  Seveda pa Direktiva ne rešuje vsega in za marsikatero področje daje le napotke, medtem ko način izvedbe prepušča državi članici. Prve besede, v za nekatere spornem členu 11, so: »države članice zagotovijo...« To je seveda velika odgovornost.

  Besedilo, o katerem smo glasovali danes, pomeni nadaljevanje medinstitucionalnih pogajanj med Evropskim parlamentom, Komisijo in Svetom EU. Končno besedilo direktive se bo torej tekom trialoga še spreminjalo. Ko bo na mizi končni predlog, pa se bomo ponovno odločali o tem, kako glasovati. 
  « Nazaj na seznam

  510,284.430
  Prebivalcev v EU

  4,017.000
  Mladih brezposelnih med 15 in 24 let

  20,908.000
  Število brezposelnih EU (28 2016)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma 2015

  11 %
  Prebivalci med 15 in 24 let

  19 %
  Prebivalci nad 65 let