Romana Tomc o predlogu ustanovitve evropske protikorupcijske komisije

  Objavljeno: Torek, 25.09.2018    Rubrika: Stališča evropske poslanke
  Zajeta slika
  Romana Tomc o predlogu ustanovitve evropske protikorupcijske komisije:

  "Na nivoju EU že obstaja organ, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ki že deluje in kateremu ima vsak državljan EU možnost prijaviti nepravilnosti. Kljub temu, da je to organ za goljufije in nepravilnosti, ki imajo finančne posledice (v preteklosti so njegove preiskave že imele konkretne posledice - odstop komisarja), je pristojen tudi za ugotavljanje drugih nepravilnosti osebja evropskih institucij. Ideja, da bi okrepili protikorupcijsko delovanje v okviru EU je na mestu.
  Glede na to, da se v EU ves čas borimo proti preveliki birokratizaciji in da je najrazličnejših institucij dovolj ali celo preveč, bi sama predlagala, da zaradi izvrševanja teh nalog ne ustanavljamo novih organov ampak uporabimo in po potrebi nadgradimo že obstoječe. Ob tem želim poudariti, da mora biti to strokovna, zaupanja vredna in resnično neodvisna institucija, ne pa orodje za politično obračunavanje, kar nedvomno protikorupcijske komisije v mnogih državah so. Med drugim tudi v Sloveniji."
  « Nazaj na seznam

  510,284.430
  Prebivalcev v EU

  4,017.000
  Mladih brezposelnih med 15 in 24 let

  20,908.000
  Število brezposelnih EU (28 2016)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma 2015

  11 %
  Prebivalci med 15 in 24 let

  19 %
  Prebivalci nad 65 let