VTISI STAŽISTOV O DELU V EVROPSKEM PARLAMENTU - FELIKS GORIŠEK

  Objavljeno: Petek, 07.10.2016    Rubrika: Vtisi stažistov
  felix-gorisek
  Mesec september je bil zame izredno aktiven, zanimiv in učinkovit. Pridobil sem mnogo motivov, veščin in poglobljenega znanja za nadaljnjo kariero. Spoznal sem mnogo pozitivnih, prijaznih, motiviranih in kompetentnih ljudi, od katerih sem se veliko naučil. Bruselj si bom zapomnil kot mesto tisočerih priložnosti in z veseljem se bom še kdaj vrnil tja.

  V motivacijsko pismo, ki sem ga poslal kot prijavo za stažista v evropskem parlamentu sem med drugim zapisal, da bom z delom stažista pridobil dodatne izkušnje in vpogled v delo Evropskega parlamenta, kar bi mi koristilo pri nadaljnji karieri in osebnostnem razvoju.

  Ko pomislim za nazaj, opažam, da so bila moja pričakovanja mnogo preskromna.

  Spoznal sem, da delo stažista še zdaleč ni uravnovešeno, zahteva disciplino in samoiniciativo. Ker sem želel priložnost, ki mi je bila ponujena, maksimalno izkoristiti, sem v času stažiranja pridobil številna znanja in veščine, ki jih bom koristno uporabljal v prihodnje.

  Najbolj sem ponosen, na pripravo govora o smernicah za politike zaposlovanja držav članic, za plenarno zasedanje v Strasbourgu. Menim, da bi morale države članice Evropske unije hitro in učinkovito ukrepati na vprašanje brezposelnosti s spodbujanjem podjetništva in inovacij, znižati davčne obremenitve in jih preusmeriti na druge vire obdavčenja, ki manj negativno vplivajo na zaposlovanje in gospodarsko rast.

  V izjemno čast si štejem, da sem lahko spoznal delo v evropskem parlamentu.

  Urnik v poslanski pisarni Romane Tomc je zelo natrpan, dimaničen in nepredvidljiv. V mesecu stažiranja sem se udeleževal sestankov Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, delovnih skupin, sestankov Evropskega parlamenta in delovnih zajtrkov. V ta namen sem pripravljal zapisnike, da so bili o aktualnem dogajanju obveščeni tudi ostali sodelavci iz poslanske pisarne.

  Posebej sem zadovoljen, da sem se lahko udeležil skupščine EPP, kjer sem navezal stik tudi s predsednikom EPP skupine, gospodom Josephom Daulom.

  Ob tej priložnosti se za zaupanje, prijaznost in nesebično pomoč pri delu in življenju v Bruslju, posebej zahvaljujem evropski poslanki gospe Romani Tomc, Mateji, Dijani, Žanu in Andreji.

  Feliks Gorišek
  « Nazaj na seznam

  446824564
  Število prebivalcev v EU (2020)

  2734000
  Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2020)

  13984000
  Število brezposelnih v EU (27 2020)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma (2020)

  65% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2020)

  20% %
  Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2020)