Vtisi stažistov o delu v Evropskem parlamentu - Primož Pangos

  Objavljeno: Sreda, 25.03.2015    Rubrika: Vtisi stažistov
  primoz
  Naj se v uvodnem delu mojega poročila najprej predstavim, sem Primož Pangos, trenutno absolvent študija Socialni menedžment. Opravljanje staža v Evropskem parlamentu je bila zame zelo pozitivna izkušnja, saj sem tako lahko sam začutil kako pravzaprav delujejo pisarne evropskih poslancev. Ob opravljanju administrativnih del sem sledil tudi delovanju odborov, delegacij in delovnih skupin, katerih članica je evropska poslanka Romana Tomc.

  V času stažiranja sem napisal veliko zapisnikov in opomnikov z zasedanj odborov, delovnih skupin Evropske ljudske stranke (EPP) in delovnih sestankov o pogajanjih med EU in ZDA o Čezatlantskem trgovinskem in investicijskem partnerstvu (TTIP). Udeležil sem se mnogih odborov in z zanimanjem spremljal predvsem Odbor za Ekonomske in monetarne zadeve (ECON), kjer je bila glavna tema krizno dogajanje v Grčiji, ki je z nedavnimi volitvami spremenila svoje smernice glede zaobljub k reformam in vračilu dolgov. Grčija še vedno ne najde skupnega jezika z EU, smernice, ki jih je začrtala pa se zdijo napačne in vodijo državo v bankrot. Zelo aktualna so bila tudi pogajanja o TTIP, kjer EU in ZDA želita podpisati skupni trgovski sporazum in tako ustvariti enotna pravila medsebojnega trgovanja in narediti pomemben pozitiven prispevek k gospodarski rasti in ustvarjanju več in boljših delovnih mest. Izpostavil bi še nekaj aktualnih tem, ki so bile predmet obravnav v času mojega stažiranja in so pomembne za vse države članice, to so: kriza v Ukrajini, ustanovitev Energetske Unije, preprečevanje dela na črno in ustanovitev Investicijskega sklada za strateške naložbe.

  Svoje stažiranje zaključujem s krajšim poročilom o “Jamstvu za mlade”, ki je trenutno glede na razmere v Sloveniji zelo aktualna tema, saj je veliko mladih brezposelnih in so spodbude za zaposlovanje mladih zato nujno potrebne. Za zaključek naj povem, da je delo stažista zanimivo in zelo raznoliko, v kakšni meri pa je odvisno od posameznikove samoiniciativnosti in želje po pridobitvi novih znanj. Sam sem v dveh mesecih stkal veliko novih poznanstev in prijateljstev, kar daje še dodatno težo moji izkušnji v času stažiranja v Bruslju.

  Primož Pangos
  « Nazaj na seznam

  446824564
  Število prebivalcev v EU (2020)

  2734000
  Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2020)

  13984000
  Število brezposelnih v EU (27 2020)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma (2020)

  65% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2020)

  20% %
  Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2020)