Javni razpis za pridobitev štipendije Ustanove Ivana Cankarja 2023

  Objavljeno: Petek, 25.08.2023    Rubrika: Zadnje novice
  370538897_704512994832491_2230492147578644162_n
  Dobrodelna ustanova Ivana Cankarja za štipendiranje (v nadaljevanju: Ustanova Ivana Cankarja) razpisuje 2 štipendiji za šolsko/študijsko leto 2023/2024. Letos podeljujemo tudi DODATNO ŠTIPENDIJO za vlagatelje iz poplavljenih območij, ki so bili przadeti v nedavni ujmi. Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki/dijakinje ali študenti/študentke (v nadaljevanju vlagatelji).  

  Okvirna višina štipendije znaša 140 EUR za dijake oz 160 EUR za študente.

  Vlagatelj mora za pridobitev štipendije izpolnjevati naslednje pogoje:
  - ima status rednega dijaka/študenta;
  - je državljan Republike Slovenije;
  - ima stalno prebivališče v Sloveniji najmanj 2 leti pred oddajo vloge;
   
  Obvezna dokazila so:
  - potrdilo o vpisu;
  - potrdilo o stalnem prebivališču;
   
  Neobvezne listine, ki jih vlagatelj lahko predloži (priporočeno):
  - potrdila o doseženem učnem uspehu;
  - potrdila o sodelovanju na področju športa, kulture in drugih dejavnosti;
  - druge listine, ki izkazujejo vlagateljevo udejstvovanje na različnih področjih.
   
  Poleg zgoraj navedenih obveznih dokazil mora vlagatelj obvezno priložiti tudi MOTIVACIJSKO PISMO v katerem opiše razloge za prijavo in druge osebne okoliščine, ki lahko vplivajo na dodelitev štipendije.
   
  Komisija, ki je sestavljena najmanj iz treh članov, bo o dodelitvi štipendije odločila na podlagi preverjanja dokazov o izpolnjevanju pogojev in na podlagi presoje, ki jo bodo omogočale informacije iz neobveznih listin, ki jih bo vlagatelj predložil vlogi in motivacijskemu pismu.

  Vse zainteresirane vabimo, da vlogo z vsemi prilogami oddajo najkasneje do 15.9.2023 na naslov:

  Ustanova Ivana Cankarja za štipendiranje, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana.


  Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu: ustanovaivanacankarja@gmail.com

  Romana Tomc
  Predsednica Ustanove Ivana Cankarja
  « Nazaj na seznam

  451000000
  Število prebivalcev v EU (2023)

  2763000
  Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2023)

  12960000
  Število brezposelnih v EU (27 2023)

  13 %
  Razlika v plačilu med spoloma (2021)

  75% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2022)

  21% %
  Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2022)