Ob robu DRFMG misije v Slovenijo.

  Objavljeno: Petek, 15.10.2021    Rubrika: Zadnje novice
  245829974_289335619683566_6580346874621104364_n
  #DRFMG misija je prišla v Slovenijo s ciljem ugotoviti dejstva o stanju pravne države in medijev. Člani delegacije so izvedeli veliko, vendar kljub temu niso dobili povsem celovite slike.

  Razumljivo je, da nekateri kolegi ne poznajo najbolje stanja v Sloveniji. Zato tudi ne morejo vedeti česa vsega, zelo pomembnega, sploh ni bilo povedanega. Tudi po tej misiji bodo zelo težko razumeli zapletene slovenske razmere in vzroke, ki so takšno stanje povzročili.

  Precej nenavadno, menda običajno je, da nisem mogla razpravljati in komentirati razprave, lahko sem le postavila vprašanja, po možnosti čim krajša. Nezmožnost odziva je bila posebej omejujoča, ko so gostje zavajali ali zamolčali bistvene info, pomembne za osvetlitev stanja.

  Znatno več časa so dobili gostje, ki so kritizirali vlado. Poseben problem je bila neuravnotežena sestava vabljenih.
  Bojan Požar in drugi, ki bi lahko verodostojno govorili o vladavini prava in stanju medijev v Flag of Slovenia in sem jih predlagala, so bili brez obrazložitve zavrnjeni.

  Ker so razgovori z vabljenimi zaprtega tipa, nihče nima možnosti izvedeti, kaj so posamezniki povedali, niti kaj smo spraševali. Ni jasno, zakaj skrivnostnost, saj ne gre za interne politične zadeve. Nepreglednost vsekakor daje možnost kreativne razlage in zaključkov.

  Vse to je vzbujalo dvom, da pri misiji ne gre za iskreno željo ugotavljanja resničnega stanja vladavine prava in medijev v Sloveniji. Ne bi bilo dobro, da bi bila misija le eden od korakov pri scenariju priprave resolucije proti Sloveniji v Evropskem parlamentu.

  Upam, da bo končno poročilo pošteno in uravnoteženo in da bodo zelo pomembna sporočila, ki so jih posredovali Žiga Turk, dr. Jože Možina, Rok Čakš, Borut Rojc, dr. Matej Avbelj, Alojz Kovsca in A.G. Watmough dobila ustrezno mesto.

  [‼️] Bistveno sporočilo misije #DRFMG je, da institucije v Sloveniji delujejo dobro in da se s takšnimi ali podobnimi težavami soočajo v vseh državah #EU. Na misiji ni bilo ugotovljenih pomembnejših sistemskih kršitev @vladaRS, ki bi zahtevale ukrepanje Evropske komisije ali Evropskega parlamenta, kar je jasno povedala tudi
  Sophie in 't Veld. [‼️]

  Foto: Evropski Parlament 
   
  « Nazaj na seznam

  446824564
  Število prebivalcev v EU (2020)

  2734000
  Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2020)

  13984000
  Število brezposelnih v EU (27 2020)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma (2020)

  65% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2020)

  20% %
  Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2020)