Romana Tomc na posvetu "O ureditvi dolgotrajne oskrbe"

  Objavljeno: Sreda, 10.06.2020    Rubrika: Zadnje novice
  DSC_1406
  Evropska poslanka Romana Tomc je danes sodelovala na posvetu pri predsedniku Republike Slovenije, "O ureditvi dolgotrajne oskrbe". Sodelujoči, predstavniki ministrstev, političnih strank, socialnih zavodov, organizacij in drugih, so se strinjali, da je ureditev sistema dolgotrajne oskrbe nujna. Romana Tomc je v svojem nagovoru povedala:

  "Skrajni čas je, da Slovenija dobi ustrezno in kakovostno podlago za ureditev tako pomembnega področja, kot je dolgotrajna oskrba. Naj spomnim, da nas tudi Evropska unija vsako leto posebej opozarja, da tega področja nimamo urejenega.
  A pustimo to ob strani. Karkoli delamo, ne delamo zato, da ustrežemo Bruslju, temveč zato, da naredimo nekaj dobrega zase, za Slovenijo. Slovenija je edina država v Evropski uniji, ki še ni sprejela zakona o dolgotrajni oskrbi. 
  Staranje prebivalstva je izziv celotne Unije. Tudi ostale države članice se soočajo s podobnimi težavami. V Evropski uniji nimamo enotnega sistema, ni enotnega socialnega modela. Imamo toliko modelov, kot imamo držav članic. Zato mora tudi Slovenija poiskati svojo pot, ki bo ustrezala našim razmeram.
  Ureditev dolgotrajne oskrbe je stvar najširšega družbenega dogovora. Da zakona še nimamo, je posladica dolgoletnega izogibanja realnim vprašanjem, med katerimi sta ključna obseg storitev in njihovo financiranje." 

   
  « Nazaj na seznam

  446824564
  Prebivalcev v EU

  2734000
  Mladih brezposelnih med 15 in 24 let

  13984000
  Število brezposelnih EU (27 2020)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma 2020

  65% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU

  20% %
  Prebivalci nad 65 let