Romana Tomc: Studio Evropa – pogledi ob koncu mandata in evropske volitve 2024

  Objavljeno: Torek, 12.12.2023    Rubrika: Zadnje novice
  1
  Romana Tomc je sodelovala v razpravi Studia Evropa z naslovom Evropski parlament: Demokracija v službi državljanov, ki jo je organizirala Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.

  Pri glavnih dosežkih in izzivih na področjih, na katerih so bili aktivni v tem mandatu, je Tomčeva kot podpredsednica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve poudarila pomen socialnih politik v življenju Evropejcev. Pojasnila je, da so socialne politike v posameznih državah članicah različne ter da je to eno izmed področij, kjer velja načelo subsidiarnosti, kar pomeni, da je to področje v pristojnosti držav članic. Obstajajo pa uredbe, strategije, usmeritve in priporočila na področju sociale, ki jih sprejema Evropski parlament in služijo kot usmeritve državam članicam. Omenila je izzive brezposelnosti, neenakosti in socialnih razlik, ki so ob visoki inflaciji in rasti življenjskih stroškov zaznamovali mandat.

  Kot primer zavezujočega dokumenta za vse države članice, ki uresničuje Evropski steber socialnih pravic  iz leta 2017, je Romana Tomc omenila direktivo o minimalni plači, ki države članice zavezuje k določanju minimalne plače z zakonom ali preko socialnega dialoga med sindikati in delodajalci, kot je to praksa v skandinavskih državah.

  Kot sopredsednica medskupine za demografske izzive je poslanka poudarila pomembnost obravnave demografskih vprašanj ter opozorila na dolgoročne izzive, s katerimi se EU premalo ukvarja. Ob vprašanju prednostnih nalog iztekajočega mandata je izpostavila zeleni prehod. Na zeleni prehod imajo različne politične skupine različne poglede. Vsi si želimo boljšega in zdravega okolja, a posledice sprejema prvih ukrepov iz paketa, Pripravljeni na 55 se že kažejo kot obremenitev, ki pa sčasoma postaja vse manj konkurenčno na globalnem trgu. Končno ceno zelenega prehoda pa vedno plačajo državljani.

  Govorili so tudi o ilegalnih migracijah, za katere poslanka meni, da če jih ne bomo ustavili, Evrope, kot jo poznamo, ne bo več. Spregovorila je o pomembnosti razlikovanja med legalnimi in ilegalnimi migracijami. Kot eno izmed možnosti za rešitev te krize je navedla vzpostavitev registracijskih centrov izven EU za migrante in dosledno vračanje.

  Ob zaključku je Romana Tomc povedala, da lahko pričakujemo, da bodo rezultati evropskih volitev v veliki meri odraz (ne)uspešnosti reševanja migrantske krize. Želi si, da bi v Evropskem parlamentu prevladovalo več zdrave pameti, zato je pozvala, da se čim več ljudi udeleži volitev, saj se v Evropskem parlamentu sprejemajo odločitve, ki so zelo pomembne za naše življenje.


   
  « Nazaj na seznam

  451000000
  Število prebivalcev v EU (2023)

  2763000
  Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2023)

  12960000
  Število brezposelnih v EU (27 2023)

  13 %
  Razlika v plačilu med spoloma (2021)

  75% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2022)

  21% %
  Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2022)