Zaslišanje kandidata za komisarja za delovna mesta: Nicolasa Schmita (Luksemburg)

  Objavljeno: Sreda, 02.10.2019    Rubrika: Zadnje novice
  20191001_EP-092268C_PBU_577_RESIZED_M
  Včeraj se je članom odbora za zaposlovanje in socialo predstavil kandidat, katerega portfelj sodi v ta odbor.

  Nicolas Schmit je podal njegovo vizijo o socialni dimenziji in prihodnosti dela v Evropski uniji. Med svojim uvodnim govorom je poudaril svojo zavezanost Evropski uniji in vrednotam, ter gospodarskemu in socialnemu napredku državljanov. Povedal je, da si želi v prihodnje v to dimenzijo vključiti še okoljsko razsežnost. Nadaljeval bo z delom komisarke Marianne Thyssen, zavezal se je k dokončanju Evropskega stebra socialnih pravic in za poštene minimalne plače.

  Če bo potrjen, bo Schmit zasledoval dva glavna cilja: povečati si želi zaposlenost in spodbujati dobro kvalificirano delovno silo, ki se odziva na digitalni in podnebni prehod, ki je pred nami. Napovedal je tudi, da bo v središče svojih prednostnih nalog postavil socialno vključenost in socialne pravice za vse.

  Poslanci so postavili več vprašanj o izvajanju evropskega stebra socialnih pravic, zlasti o konkretnih zakonodajnih predlogih in finančni podpori za ustvarjanje resnične socialne Evrope. Člani so želeli vedeti, kako ustrezno zaščititi socialne pravice in delovne pogoje delavcev digitalnih platform. Poslanci so podvomili v kandidatovo zavezanost, da bo ustanovil jamstvo za otroke, za boj proti revščini otrok, predvsem z vidika, kako naj se takšna politika financira.

  Člani odbora so imeli veliko vprašanj na temo minimalne plače v EU, glede zaščite uveljavljenega socialnega dialoga in kolektivnih praks v nekaterih državah. Drugi so spraševali o načrtih za podporo digitalnim poklicnim znanjem in z njimi povezanimi vprašanji na področju usposabljanja in izobraževanja. Pozneje na zaslišanju so poslanci postavili vprašanja o podpori malim in srednjim podjetjem pri soočanju z današnjimi izzivi ob zagotavljanju poštenih plač in dostojnih delovnih pogojev. Poleg tega so člani sprožili vprašanja, kot so pravila o napotitvi delavcev, dostop do delovnih mest za invalide, kako spodbuditi socialno ekonomijo in povečati število socialnih stanovanj. Prav tako so izrazili zaskrbljenost zaradi sistema EU za pozavarovanje za brezposelnost.

  Ker je resor novega komisarja precej ožji od tistega, ki ga je imela njegova predhodnica, je gospa Tomc ob robu zaslišanja izrazila upanje, da bo nadaljeval njeno delo, zaključil odprte dosjeje, predvsem eno izmed najstarejših direktiv o koordinaciji socialnih sistemov 883 (ki se dotika socialnih pravic delavcev migrantov), in zagotovil spoštovanje evropskih pogodb.
  « Nazaj na seznam

  446824564
  Prebivalcev v EU

  2734000
  Mladih brezposelnih med 15 in 24 let

  13984000
  Število brezposelnih EU (27 2020)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma 2020

  65% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU

  20% %
  Prebivalci nad 65 let