Sporočila za javnost

  09.02.2021

  Romana Tomc: RRF tudi priložnost za zamujene reforme

  Bruselj, 9. februar 2021

  09.02.2021

  Romana Tomc: Znanja za Evropo po koronavirusu

  Bruselj, 9. februar 2020

  19.01.2021

  Romana Tomc: Evropa naj se cepi

  Bruselj, 19. januar 2021


  446824564
  Število prebivalcev v EU (2020)

  2734000
  Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2020)

  13984000
  Število brezposelnih v EU (27 2020)

  16 %
  Razlika v plačilu med spoloma (2020)

  65% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2020)

  20% %
  Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2020)