Vtisi stažistov

    18.03.2019

    Vtisi o delu stažistov v Evropskem parlamentu - Polona Globočnik

    Evropski parlament me je navdušil s pestrim izborom in aktualnostjo tem, s katerimi se poslanci ukvarjajo.


    446824564
    Število prebivalcev v EU (2020)

    2734000
    Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2020)

    13984000
    Število brezposelnih v EU (27 2020)

    16 %
    Razlika v plačilu med spoloma (2020)

    65% %
    Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2020)

    20% %
    Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2020)