Stališča evropske poslanke

  22.11.2018

  Teater glede letnega dodatka za upokojence je povsem odveč

  Prepiranje glede letnega dodatka za upokojence je bolj predstava za javnost in napenjanje mišic koalicijskih strank, kot posledica resnične skrbi za dobrobit upokojencev.

  18.10.2018

  Stališče evropske poslanke Romane Tomc

  Stališče evropske poslanke Romane Tomc do izjave predsednika Evropske komisije Junckerja o izključitvi Orbanovega Fidesza iz ELS 

  25.09.2018

  Romana Tomc o predlogu ustanovitve evropske protikorupcijske komisije

  Romana Tomc o predlogu ustanovitve evropske protikorupcijske komisije

  12.09.2018

  Razlogi »ZA« pri glasovanju o direktivi o avtorskih pravicah

  Razlogi »ZA« pri glasovanju o direktivi o avtorskih pravicah

  01.05.2018

  Evropska poslanka Romana Tomc ob 1. maju opozarja: "Razmah prekarnih zaposlitev"

  Tehnološke spremembe, globalizacija in dinamičen način življenja so pripeljali do številnih novih oblik zaposlovanja.


  451000000
  Število prebivalcev v EU (2023)

  2763000
  Število mladih brezposelnih med 15 in 24 let v EU (2023)

  12960000
  Število brezposelnih v EU (27 2023)

  13 %
  Razlika v plačilu med spoloma (2021)

  75% %
  Odstotek aktivnega prebivalstva EU (2022)

  21% %
  Odstotek prebivalcev nad 65 let v EU (2022)